πολιτική απορρήτου

Η πολιτική απορρήτου περιγράφει τους κανόνες για την επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με εσάς από εμάς


1. Γενικές πληροφορίες

 1. Αυτή η πολιτική ισχύει για το topcasino-pl.com τον ιστότοπο που λειτουργεί στη διεύθυνση url: https://topcasino-pl.com/
 2. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας και ο διαχειριστής προσωπικών δεδομένων είναι: Witold Kozłowski.
 3. Διεύθυνση επικοινωνίας e-mail χειριστή: ad.apply.seo@gmail.com.
 4. Ο χειριστής είναι ο διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με τα δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς στον ιστότοπο.
 5. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:
  1. Εκτέλεση συστήματος σχολίων.
  2. Παρουσίαση της προσφοράς ή των πληροφοριών.
 6. Ο ιστότοπος λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες και τη συμπεριφορά τους με τον ακόλουθο τρόπο:
  1. Μέσω δεδομένων που εισάγονται εθελοντικά σε έντυπα, τα οποία εισάγονται στα συστήματα του Διαχειριστή.
  2. Αποθηκεύοντας αρχεία cookie σε τελικές συσκευές (τα λεγόμενα "cookies").

2. Επιλεγμένες μέθοδοι προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιεί ο Χειριστής

 1. Οι θέσεις σύνδεσης και εισαγωγής προσωπικών δεδομένων προστατεύονται στο επίπεδο μετάδοσης (πιστοποιητικό SSL). Ως αποτέλεσμα, τα προσωπικά δεδομένα και τα δεδομένα σύνδεσης που εισάγονται στον ιστότοπο κρυπτογραφούνται στον υπολογιστή του χρήστη και μπορούν να διαβαστούν μόνο στον διακομιστή προορισμού.
 2. Για την προστασία των δεδομένων, ο Χειριστής δημιουργεί τακτικά αντίγραφα ασφαλείας.
 3. Ένα σημαντικό στοιχείο της προστασίας δεδομένων είναι η τακτική ενημέρωση όλου του λογισμικού που χρησιμοποιεί ο Διαχειριστής για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, πράγμα που σημαίνει συγκεκριμένα τακτικές ενημερώσεις των στοιχείων προγραμματισμού.

3. Φιλοξενία

 • Ο ιστότοπος φιλοξενείται (συντηρείται τεχνικά) στον διακομιστή του χειριστή: άλλη εταιρεία.

4. Τα δικαιώματά σας και οι πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων

 1. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους παραλήπτες, εάν είναι απαραίτητο να εκτελέσετε τη σύμβαση που έχει συναφθεί μαζί σας ή να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο Διαχειριστής. Αυτό ισχύει για τέτοιες ομάδες παραληπτών:
  1. χειριστές συστημάτων σχολίων.
 2. Τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Διαχειριστή για περισσότερο από το απαραίτητο για την εκτέλεση των σχετικών δραστηριοτήτων που καθορίζονται σε ξεχωριστούς κανονισμούς (π.χ. στη λογιστική). Όσον αφορά τα δεδομένα μάρκετινγκ, τα δεδομένα δεν θα υποστούν επεξεργασία για περισσότερο από 3 χρόνια.
 3. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Διαχειριστή:
  1. πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα,
  2. διόρθωσή τους,
  3. διαγραφή,
  4. περιορισμοί επεξεργασίας,
  5. και φορητότητα δεδομένων.
 4. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία που αναφέρεται στο σημείο 3.3 γ) στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προκειμένου να εκτελέσετε τα νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκει ο Διαχειριστής, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ, ενώ το δικαίωμα ένστασης δεν μπορεί να ασκηθεί εάν υπάρχουν νόμιμα δικαιολογημένοι λόγοι για την επεξεργασία των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, ιδίως για τον καθορισμό, τη διερεύνηση ή την υπεράσπιση αξιώσεων.
 5. Οι ενέργειες του Διαχειριστή μπορεί να προσβληθούν κατά του Προέδρου του Γραφείου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ul. Stawki 2, 00-193 Βαρσοβία.
 6. Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι προαιρετική, αλλά είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας.
 7. Σε σχέση με εσάς, ενδέχεται να αναληφθούν ενέργειες που συνίστανται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ για την παροχή υπηρεσιών βάσει της σύμβασης που έχει συναφθεί και με σκοπό τη διεξαγωγή άμεσου μάρκετινγκ από τον Διαχειριστή.
 8. Τα προσωπικά δεδομένα δεν μεταφέρονται από τρίτες χώρες κατά την έννοια των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι δεν τα στέλνουμε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Πληροφορίες στα έντυπα

 1. Ο ιστότοπος συλλέγει πληροφορίες που παρέχονται οικειοθελώς από τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, εάν παρέχονται.
 2. Ο ιστότοπος μπορεί να αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους σύνδεσης (χρονική σήμανση, διεύθυνση IP).
 3. Ο ιστότοπος, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες που διευκολύνουν τη σύνδεση δεδομένων στη φόρμα με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη που συμπληρώνει τη φόρμα. Σε αυτήν την περίπτωση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη εμφανίζεται μέσα στη διεύθυνση url της σελίδας που περιέχει τη φόρμα.
 4. Τα δεδομένα που παρέχονται στη φόρμα υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό που προκύπτει από τη λειτουργία μιας συγκεκριμένης φόρμας, π.χ. για την επεξεργασία του αιτήματος υπηρεσίας ή της εμπορικής επαφής, της εγγραφής υπηρεσίας κ.λπ. Κάθε φορά που το πλαίσιο και η περιγραφή της φόρμας ενημερώνουν σαφώς τι χρησιμοποιείται Για.

6. Αρχεία διαχειριστή

 • Οι πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών στον ιστότοπο ενδέχεται να υπόκεινται σε καταγραφή. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του ιστότοπου.

7. Σχετικές τεχνικές μάρκετινγκ

 1. Ο χειριστής χρησιμοποιεί στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας ιστότοπων μέσω του Google Analytics (Google Inc. με έδρα τις ΗΠΑ). Ο χειριστής δεν παρέχει προσωπικά δεδομένα στον χειριστή αυτής της υπηρεσίας, αλλά μόνο ανώνυμες πληροφορίες. Η υπηρεσία βασίζεται στη χρήση των cookies στην τελική συσκευή του χρήστη. Όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις των χρηστών που συλλέγονται από το διαφημιστικό δίκτυο της Google, ο χρήστης μπορεί να προβάλλει και να επεξεργάζεται πληροφορίες που προέρχονται από cookie χρησιμοποιώντας το εργαλείο: https://www.google.com/ads/preferences/.
 2. Ο χειριστής χρησιμοποιεί τεχνικές επαναληπτικού μάρκετινγκ που επιτρέπουν την αντιστοίχιση διαφημιστικών μηνυμάτων με τη συμπεριφορά του χρήστη στον ιστότοπο, κάτι που μπορεί να δώσει την ψευδαίσθηση ότι τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του, αλλά στην πράξη δεν μεταφέρονται προσωπικά δεδομένα από τον Χειριστή σε διαφημιστικούς φορείς. Η τεχνολογική προϋπόθεση για τέτοιες δραστηριότητες είναι ότι τα cookies είναι ενεργοποιημένα.
 3. Ο χειριστής χρησιμοποιεί το pixel Facebook. Αυτή η τεχνολογία σημαίνει ότι το Facebook (Facebook Inc. με έδρα τις ΗΠΑ) γνωρίζει ότι ένα συγκεκριμένο άτομο που είναι εγγεγραμμένο σε αυτήν χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο. Σε αυτήν την περίπτωση, βασίζεται σε δεδομένα για τα οποία είναι ο ίδιος ο διαχειριστής, ο Διαχειριστής δεν παρέχει επιπλέον προσωπικά δεδομένα στο Facebook. Η υπηρεσία βασίζεται στη χρήση των cookies στην τελική συσκευή του χρήστη.
 4. Ο χειριστής χρησιμοποιεί μια λύση που μελετά τη συμπεριφορά των χρηστών δημιουργώντας χάρτες θερμότητας και καταγράφοντας συμπεριφορά στον ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες είναι ανώνυμες πριν αποσταλούν στον πάροχο υπηρεσιών, ώστε να μην γνωρίζει ποιο φυσικό πρόσωπο αφορά. Συγκεκριμένα, οι κωδικοί πρόσβασης και άλλα προσωπικά δεδομένα δεν καταγράφονται.
 5. Ο χειριστής χρησιμοποιεί μια λύση που αυτοματοποιεί τη λειτουργία του Ιστότοπου σε σχέση με τους χρήστες, π.χ. που μπορεί να στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον χρήστη αφού επισκεφθεί μια συγκεκριμένη υποσελίδα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει συναινέσει να λάβει εμπορική αλληλογραφία από τον Διαχειριστή.
 6. Ο χειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί προφίλ κατά την έννοια των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

8. Πληροφορίες σχετικά με τα cookies

 1. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.
 2. Τα αρχεία cookie (τα λεγόμενα "cookies") είναι δεδομένα πληροφορικής, ιδίως αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στην τελική συσκευή του χρήστη του ιστότοπου και προορίζονται για τη χρήση των σελίδων του ιστότοπου. Τα cookie συνήθως περιέχουν το όνομα του ιστότοπου από τον οποίο προέρχονται, τον χρόνο αποθήκευσης στην τελική συσκευή και έναν μοναδικό αριθμό.
 3. Η οντότητα που τοποθετεί cookie στην τελική συσκευή του Χρήστη της Ιστοσελίδας και αποκτά πρόσβαση σε αυτά είναι ο χειριστής της Ιστοσελίδας
 4. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:
  1. τη διατήρηση της περιόδου σύνδεσης του χρήστη του ιστότοπου (μετά τη σύνδεση), χάρη στην οποία ο χρήστης δεν χρειάζεται να εισάγει εκ νέου τη σύνδεση και τον κωδικό πρόσβασης σε κάθε υποσελίδα του Ιστότοπου.
  2. επίτευξη των στόχων που αναφέρονται παραπάνω στην ενότητα "Σημαντικές τεχνικές μάρκετινγκ" ·
 5. Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί δύο βασικούς τύπους cookie: cookie συνεδρίας και μόνιμα cookie. Τα cookie περιόδου λειτουργίας είναι προσωρινά αρχεία που αποθηκεύονται στην τελική συσκευή του χρήστη μέχρι να αποσυνδεθούν, να εγκαταλείψουν τον ιστότοπο ή να απενεργοποιήσουν το λογισμικό (πρόγραμμα περιήγησης ιστού). Τα μόνιμα cookie αποθηκεύονται στην τελική συσκευή του χρήστη για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στις παραμέτρους του αρχείου cookie ή έως ότου διαγραφούν από τον χρήστη.
 6. Το λογισμικό για περιήγηση σε ιστότοπους (πρόγραμμα περιήγησης ιστού) επιτρέπει συνήθως την αποθήκευση των cookies στην τελική συσκευή του χρήστη από προεπιλογή. Οι χρήστες του ιστότοπου μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις σε αυτό το θέμα. Το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σάς επιτρέπει να διαγράφετε cookie. Είναι επίσης δυνατό να αποκλείσετε αυτόματα τα cookies. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να βρείτε στη βοήθεια ή την τεκμηρίωση του προγράμματος περιήγησης ιστού.
 7. Οι περιορισμοί στη χρήση των cookies ενδέχεται να επηρεάσουν ορισμένες από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στις σελίδες του ιστότοπου.
 8. Τα cookie που τοποθετούνται στην τελική συσκευή του χρήστη ιστότοπου μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από οντότητες που συνεργάζονται με τον χειριστή του ιστότοπου, ιδίως από τις ακόλουθες εταιρείες: Google (Google Inc. με έδρα τις ΗΠΑ), Facebook (Facebook Inc. με έδρα τις ΗΠΑ), Twitter ( Η Twitter Inc. εδρεύει στις ΗΠΑ).

9. Διαχείριση cookies - πώς να εκφράζετε και να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας στην πράξη;

 1. Εάν ο χρήστης δεν θέλει να λαμβάνει cookie, μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Διατηρούμε ότι η απενεργοποίηση των cookie που είναι απαραίτητα για τις διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας, την ασφάλεια, τη διατήρηση των προτιμήσεων των χρηστών μπορεί να δυσκολεύει και σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να αποτρέψει τη χρήση του topcasino-pl.com.
 2. Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις cookie, επιλέξτε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε από την παρακάτω λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες:

Κινητές συσκευές:

Αυτό το πρότυπο πολιτικής δημιουργήθηκε δωρεάν, για ενημερωτικούς σκοπούς, με βάση τις γνώσεις μας, τις πρακτικές του κλάδου και τις νομικές διατάξεις που ισχύουν από το 2018-08-14. Σας συνιστούμε να ελέγξετε το πρότυπο πολιτικής πριν το χρησιμοποιήσετε στον ιστότοπο. Ο τύπος βασίζεται στις πιο συνηθισμένες καταστάσεις σε ιστότοπους, αλλά ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει την πλήρη και ακριβή φύση του ιστότοπού σας στο topcasino-en.com. Διαβάστε προσεκτικά το παραγόμενο έγγραφο και, εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόστε το στην περίπτωσή σας ή αναζητήστε νομικές συμβουλές. Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις συνέπειες από τη χρήση αυτού του εγγράφου, επειδή μόνο εσείς έχετε επιρροή στο εάν όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι αληθείς. Σημειώστε επίσης ότι η Πολιτική απορρήτου, ακόμη και η καλύτερη, είναι μόνο ένα μέρος της ανησυχίας σας για τα προσωπικά δεδομένα και το απόρρητο των χρηστών στο topcasino-en.com

Κουμπί Επιστροφή στην κορυφή